Հաշվապահություն ընդդեմ աուդիտի
 

Աուդիտը և հաշվապահությունը սերտորեն կապված երկու հասկացություն են, որոնք բխում են ֆինանսական հաշվետվությունների նույն առարկայի ֆոնից, որտեղ մի գործառույթ չի կարող արդյունավետորեն իրականացնել առանց մյուսի: Երկուսի միջև եղած տարբերությունը անհրաժեշտ է հասկանալ, քանի որ այդ գործառույթների համադրումը անհրաժեշտ է ոչ միայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար, այլև ՝ նման հայտարարություններում տեղեկատվության ճշգրտությունը ապահովելու համար: Հաջորդ հոդվածը երկուսը տարբերելու է այն առումով, թե ինչ են նշանակում կազմակերպություն ՝ ընթերցողին օգնելով պարզ հասկանալ երկու հասկացությունների միջև եղած տարբերությունը:

Հաշվապահություն

Հաշվապահությունը հաշվապահական հաշվետվություն է `ֆիրմայի գրքերում ամենօրյա գործարքներ գրանցելու գործառական գործառույթ` հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու համար: Հաշվապահական հաշվառման նպատակն է `հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվության կազմակերպությանը և օգտագործողներին տրամադրել ընդարձակ և ճշգրիտ տեղեկատվություն, որը ներառում է տեղեկատվություն բիզնեսի կողմից իրականացվող տարաբնույթ տնտեսական գործունեության, գործարքների և մոնիտորինգի փոխանակման վերաբերյալ: Հաշվապահական հաշվառման գործառույթն իրականացվում է ամբողջ տարվա ընթացքում և իրականացվում են կազմակերպության լրիվ դրույքով աշխատողների կողմից `համաձայն հաշվապահական հաշվառման սահմանված ստանդարտների:

Աուդիտ

Աուդիտորը կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված հաշվապահական տեղեկատվության գնահատման գործընթացն է: Աուդիտը ներառում է համոզվել, որ ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրիտ, արդարացիորեն ներկայացված, էթիկապես պատրաստված են, և արդյո՞ք հաշվետվությունները համապատասխան են ընդունված հաշվապահական սկզբունքներին և չափանիշներին: Աուդիտորական գործառույթը կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում է սույն գնահատման մեջ մասնագիտացված անհատ սուբյեկտի, որպեսզի ընկերությունը կարողանա անաչառ տեսակետ ունենալ իր ֆինանսական հաշվետվություններում: Աուդիտորական կազմակերպությունը սովորաբար իրականացնում է աուդիտը նախքան ֆինանսական հաշվետվությունները հանրությանը ներկայացնելը և ապահովում է, որ տվյալներն ապահովում են ընկերության ֆինանսական կարգավիճակի իրական և արդար ներկայացուցչությունը:

Ո՞րն է տարբերությունը հաշվապահության և աուդիտի միջև:

Հաշվապահական հաշվառումը և աուդիտը պահանջում են նաև ֆինանսական տեղեկատվություն և ձեռնարկության գործարքներ: Ինչպես հաշվապահական հաշվառման, այնպես էլ աուդիտի սկզբունքները պետք է իրականացվեն հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան `կարգավորող և կանոնադրական պահանջներին համապատասխանությունը ապահովելու համար: Հաշվապահական հաշվառումը ֆինանսական տեղեկատվության հաշվառման գործընթաց է, մինչդեռ աուդիտը գնահատման գործընթաց է, և ապահովում են հաշվապահների կողմից պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների վավերականությունն ու ճշգրտությունը: Հաշվապահները ֆիրմաների կազմում աշխատողներ են և պարտավոր են պատրաստել ֆինանսական հաշվետվությունները `համաձայն ընկերության քաղաքականությանը և կառավարման պահանջներին: Աուդիտորները ֆիրմայից դուրս գտնվող անձնակազմ են, ովքեր պարտավոր են ապահովել, որ գրանցված տեղեկատվությունը ներկայացնում է ֆիրմայի իրական պատկերը: Հաշվապահական հաշվառումը հաշվի է առնում ընթացիկ տվյալներն ու գործարքները, որոնք տեղի են ունենում այս պահի դրությամբ, մինչդեռ աուդիտը հետամնաց մոտեցում է ցուցաբերում `կենտրոնանալով ֆիրմայի հաշվապահական հաշվառումներում արդեն գրանցված անցյալ տվյալների և գործարքների վրա: