Բարձրություն ընդդեմ բարձրության

Բարձրությունը և բարձրությունը երկու հասկացություններ են, որոնք լայնորեն օգտագործվում են առօրյա կյանքում: Այս երկու տերմինները սովորաբար փոխանակելի են, բայց նախընտրելի են տարբեր վայրերում: Բարձրությունը ծովի միջին մակարդակից բարձր օբյեկտի բարձրությունն է, իսկ բարձրությունը ծովի միջին մակարդակից բարձր վայրի բարձրությունն է: Բարձրության և բարձրության հասկացությունները շատ կարևոր են այնպիսի ոլորտների հասկացության համար, ինչպիսիք են ավիացիան, աշխարհագրությունը, երկրաբանությունը, օվկիանոգրաֆիան, նավիգացիան և նույնիսկ ռազմական ծրագրերը: Այս հոդվածում մենք կքննարկենք, թե որոնք են բարձրությունը և բարձրությունը, դրանց կիրառումը, որ դաշտերում օգտագործվում են բարձրության և վերելքի տերմինները, բարձրության և բարձրության միջև նմանությունները, բարձրության և բարձրության սահմանումները և, վերջապես, տարբերությունը բարձրության և բարձրացում

Բարձունք

Բարձրությունը սովորական բառ է, որը կարելի է տեսնել շատ վայրերում: Քաղաքի և քաղաքի դետալների տախտակները, երկաթուղային կայարանները, օդանավակայանները, երկաթուղային գծերը, ավտոբուսի կանգառներն այն վայրերից են, որոնց վրա բարձրանում է: Բարձրությունը սահմանվում է որպես բարձրության չափման բարձրությունը, որը չափվում է հաստատուն հղման կետից: Այս հղման կետը ծովի միջին մակարդակն է երկրի մաթեմատիկական մոդելի համաձայն, որպես հավասարաչափ բաշխված զանգված:

Բարձրությունը հայտնի է նաև որպես երկրաչափական բարձրություն: Բարձրությունը օգտագործվում է երկրի մակերեսի վրա տեղադրված կետերը հղելու համար: Այն վայրերի բարձրությունը, ինչպիսիք են երկաթուղային կայարանները, քաղաքները և քաղաքները, նշվում է որպես այդ վայրերի բարձրանում: Բարձրությունը աշխարհագրության մեջ քննարկվող շատ կարևոր հատկություն է:

«Բարձրացում» տերմինը հիմնականում օգտագործվում է այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք են աշխարհագրությունը, տրանսպորտը, գյուղատնտեսությունը և երկրի հետ կապված այլ ոլորտներ: Բարձրությունը երբեմն չափվում է երկրի կենտրոնի մասով: Նման դեպքերում բարձրության համեմատությունները, որոնք օգտագործվում են ծովի միջին մակարդակի հետ, քանի որ հղման կետը դառնում են խառնաշփոթ:

Բարձրություն

Բարձրությունը սովորական, ամենօրյա խոսք չէ: «Բարձրություն» տերմինը կարելի է տեսնել ինքնաթիռներում, ուղղաթիռներում, տիեզերական թռիչքներում, հրթիռներում և մթնոլորտային այլ տրանսպորտային միջոցներում: Բարձրություն տերմինը ունի նույն սահմանումը, ինչ բարձրությունը: Բարձրության սահմանումը հաստատուն հղման կետից չափված բարձրությունն է: Ժամանակի մեծ մասում այս հղման կետը ծովի միջին մակարդակն է:

Բարձրությունը տերմին է, որն օգտագործվում է օբյեկտների բարձունքները ճանաչելու համար, ինչպիսիք են ինքնաթիռները, տիեզերական թռիչքները, հրթիռները, մթնոլորտային փուչիկները և այնպիսի վայրերի բարձրությունները, ինչպիսիք են մթնոլորտային շերտերը և ամպերը: Բարձրությունը օգտագործվում է երկրի մակերևույթից վերև գտնվող օբյեկտի բարձրությունը չափելու համար: «Բարձրություն» տերմինը հիմնականում օգտագործվում է այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տիեզերական հետախուզությունը, ավիացիան, ռազմական և ֆիզիկան:

Բարձրություն ընդդեմ բարձրության


  • Բարձրությունը օգտագործվում է երկրի մակերևույթից վերև գտնվող օբյեկտի բարձրությունը նշելու համար, մինչդեռ բարձրությունը օգտագործվում է երկրի կամ երկրի վրա գտնվող որևէ օբյեկտի կամ վայրի բարձրությունը նշելու համար:

  • Բարձրությունը օգտագործվում է այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ավիացիան, ռազմական և տիեզերական հետախուզումը, մինչդեռ բարձրությունը հիմնականում օգտագործվում է այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են աշխարհագրությունը, երկրաբանությունը և գյուղատնտեսությունը: