Հաշվիչ ընդդեմ երկրաչափության

Հաշվարկը և երկրաչափությունը երկուսն էլ մաթեմատիկայի ճյուղեր են: Դրանք մաթեմատիկական գիտությունների ամենահին ոլորտներից են և գիտության մեջ օգտագործվում են հին ժամանակներից: Երկուսն էլ ժամանակակից մաթեմատիկայի հիմնական հիմնասյուներն են: Նրանց երկուսի միջև չկա որևէ փոխկապակցվածություն: Չնայած դրանցից մեկի կողմը կարող է օգտագործվել մյուսում: Նրանք գտնում են դիմումների լայն շրջանակ մեր առօրյա կյանքում:

Հաշվարկ

Հաշվարկը հիմնականում փոփոխությունների ուսումնասիրությունն է: Այն ներառում է այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են սահմանները, շարունակականությունը, գործառույթները, տարբերակումը, ինտեգրումը և այլն: Այն բաժանվում է դիֆերենցիալ հաշվարկի և ինտեգրալային հաշվարկի: Սովորաբար, հաշվարկ սովորելու մեթոդը անսահման փոքր քանակությունների շատ փոքր փոփոխություններ ուսումնասիրելն ու շահարկելն է: Հաշվիչ օգտագործելով ՝ կարելի է նաև ավելի լավ գիտելիքներ ունենալ շարժման, ժամանակի և տարածության մասին: Այն նաև լուծումներ է տալիս մի շարք խնդիրների, ինչպիսիք են քանակի կամ մի շարք զրոյի բաժանումը: Տեխնիկական նպատակներով հաշվարկը կարող է օգտագործվել նաև մաթեմատիկայի այլ ճյուղերի հետ `որոշակի խնդիրներ լուծելու համար: Հաշվարկի կիրառումները կարելի է գտնել ֆիզիկայի, համակարգչային գիտության, վիճակագրության, տնտեսագիտության և այլնի մեջ:

Երկրաչափություն

Երկրաչափությունը մաթեմատիկայի այնպիսի ճյուղ է, որը զբաղվում է ձևերի, չափերի, տարածության հատկությունների և գործիչների հարաբերական դիրքավորման ուսումնասիրությամբ: Երկրաչափության մեջ թվերի և ձևերի տեսանելի ներկայացվածությունը խնդիրը ավելի հասկանալի է դարձնում: Երկրաչափության ուսումնասիրությունը ներառում է տիեզերքում եռանկյունի, մխոց, կոն և այլ բարդ թվեր ունեցող գործիչների տարածք և ծավալ: Երկրաչափությունը դասակարգվում է ինքնաթիռի երկրաչափության և պինդ երկրաչափության մեջ: Այն կարող է հետագայում դասակարգվել նաև որպես էվկլիդյան երկրաչափություն, դիֆերենցիալ երկրաչափություն, տեղաբանական երկրաչափություն և հանրահաշվական երկրաչափություն: Խնդիրները լուծելիս ձևերը լուծվում են մեկ, երկու կամ երեք հարթություններում, այնուհետև ուսումնասիրվում: Այն գտնում է ընդարձակ կիրառություններ ֆիզիկայի, աստղագիտության, ճարտարագիտության ոլորտում և այլն: Երկրաչափության վառ առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ հաշվարկները չեն արվում թվերի օգտագործմամբ, այլ հավասարումները լուծվում են `արդյունքը թվերով տալու համար: