Քրիստոնեությունը ընդդեմ Հուդաիզմի

Չնայած նրանք իրենց ուսմունքի մեջ նման են թվում, քրիստոնեության և հուդայականության միջև տարբերություն կա: Քրիստոնեությունը և հուդայիզմը կարծես նման են իրենց հավատալիքներին և հավատալիքներին: Մեկը կասեր, որ երկուսի միջև կա մեծ նմանություն, երբ խոսքը վերաբերում է Աստծուն հավատալուն: Նրանք ցույց են տալիս տարբերություններ նրանց միջև: Քրիստոնեության և հուդայականության հիմնական տարբերությունը նրանց ընկալումն է Հիսուս Քրիստոսի անձի նկատմամբ: Հիսուս Քրիստոսը մեսիայի Հին Կտակարանի մարգարեությունների կատարումն է ըստ քրիստոնեության: Ընդհակառակը, Հուդաիզմը ճանաչում է Հիսուս Քրիստոսին որպես լավ ուսուցիչ: Նրանք նույնիսկ նրան կկոչեին Աստծո մարգարե:

Ի՞նչ է քրիստոնեությունը:

Օքսֆորդի բառարանը քրիստոնեությունը սահմանում է որպես «Կրոն, որը հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի անձի և ուսմունքի վրա, կամ նրա հավատալիքներին և սովորույթներին»: Քրիստոնեությունը նաև աշխարհում ամենատարածված կրոնն է: Քրիստոնյաների մեծ մասը գալիս է բողոքական, հռոմեական կաթոլիկ և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներից: Հետաքրքիր փաստ է, որ քրիստոնեությունը ծագել է հուդայականությունից:

Քրիստոնեությունը հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոսը մեսիան էր: Մի խոսքով, կարելի է ասել, որ քրիստոնեությունը ասում է, որ Հիսուսը մարմնով Աստված էր: Նրանք կասեին, որ Աստված մարդ է դարձել ՝ ի դեմս Հիսուս Քրիստոսի: Քրիստոնեությունը հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոսը հրաժարվեց իր կյանքից կամ զոհաբերեց իր կյանքը ՝ վճարելու մեր մեղքերի համար: Քրիստոնյաները վերաբերում են Հիսուսի մասին աստվածաշնչյան գրքերին ՝ որպես Նոր Կտակարան: Դրանք վերաբերում են եբրայերեն գրքերին որպես Հին Կտակարան: Քրիստոնեությունը հավատում է Հիսուսի ապագա երկրորդ գալուն:

Ի՞նչ է հուդայականությունը:

Օքսֆորդի բառարանով հրեականությանը տրված սահմանումը հետևյալն է.

«Հրեաների միաստվածական կրոնը»:

Հրեաների հատուկ տարեկան փառատոները ներառում են Յոմ Կիպուրը և Պասեքը:

Հուդայականությունը չի հավատում, որ Հիսուսը մեսիան էր: Հուդաիզմը չի ընդունում, որ Հիսուս Քրիստոսը հրաժարվեց իր կյանքից կամ զոհաբերեց իր կյանքը ՝ վճարելու մեր մեղքերի համար: Նրանք կասեին, որ այդպիսի զոհաբերություն անհրաժեշտ չէր: Նրանք չէին ընդունի, որ Հիսուսը անձնավորված անձնավորություն է: Երբ խոսքը վերաբերում է աստվածաշնչյան գրքերին, հուդայիզմը չի ընդունում սուրբ տեքստերը որպես Հին Կտակարան: Հուդաիզմը Աստծուն տեսնում է որպես միասնական սուբյեկտ: Դա, իհարկե, մերժում է այն կարծիքը, որ Հիսուսը կամ որևէ այլ կենդանի էակ կարող է լինել Աստված: Հուդայիզմը Դրախտը նկարագրում է որպես մի վայր, որտեղ Աստված քննարկում է հրեշտակների հետ Թալմուդյան օրենքի մասին:

Քրիստոնեության և հուդայականության միջև տարբերությունը

Ո՞րն է տարբերությունը քրիստոնեության և հուդայականության միջև:

Ուստի պետք է հասկանալ, որ և՛ քրիստոնեությունը, և՛ հուդայիզմը շատ տարբերվում էին միայն Հիսուս Քրիստոսի անձի գաղափարի մեջ:

• Քրիստոնեությունը հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոսը մեսիան էր: Հուդայականությունը չի հավատում, որ Հիսուս Քրիստոսը մեսիան էր:

• Քրիստոնեությունը կարծում է, որ Հիսուս Քրիստոսը զոհաբերեց իր կյանքը ՝ իր մեղքերը վերցնելու համար: Հուդաիզմն այսպես չի վարվում: Ընդհակառակը, նրանք ասում են, որ Հիսուսի կողմից որևէ զոհաբերություն անելու անհրաժեշտություն չկա:

• Քրիստոնեությունը ասում է, որ Հիսուսը մարմնով Աստված էր, մինչդեռ հուդայականությունն ասում էր, որ նա այդպես չէր: Նա մարդ էր ըստ հուդայականության:

Հետագա ընթերցում.


  1. Քրիստոնեության և կաթոլիկության միջև տարբերությունը Քրիստոնեության և հինդուիզմի միջև տարբերությունը Քրիստոնեության և սիխիզմի միջև տարբերությունը Ուղղափառ և բարեփոխումների միջև Հուդայականությունը տարբերությունը սիոնիզմի և հուդայականության միջև